DỊCH VỤ GIA CÔNG

01. Gia công hàn

 

02. Gia công bệ máy

 

03. Gia công lắp ráp

 

04. Gia công cắt CNC, Plasma, Oxy

 

05. Gia công tiện, phay, bào, khoan

 

06. Gia công cắt dây

 

07. Gia công bàn ghế sắt

 

08. Gia công khung kệ công nghiệp

 

09. Gia công chi tiết máy

 

10. Gia công cắt chấn kim loại tấm

 

11. Gia công sơn tĩnh điện

 

12. Gia công theo yêu cầu